IV Biennale Fotografii

20 maja - 12 czerwca 2005
Kuratorzy wystawy po dokonaniu przeglądu licznych propozycji wybrali prace młodych fotografów nie podejmujących tematu rzeczy, obiektu, przedmiotu wprost, lecz takich, których fotografie nasuwają pytania: co postrzegamy jako rzecz, co może się nią stać, w jaki sposób akt fotografowania uprzedmiatawia podejmowany temat - nazywając, analizując, podporządkowując sobie sytuację, nadaje osobom i zdarzeniom wymierny charakter rzeczy.

Wystawa "Polowanie na przedmioty" prezentowana jest w Galerii Miejskiej „Arsenał” i „Starym Browarze” - Galerii, Słodowni, a także w przestrzeni miasta.

Artinfo.pl jest patronem medialnym wystawy.
Wiecej informacji na podstronie...


 
Powrót do wydarzeń
 

    
Arsenał
Poznań, ul. Stary Rynek 3
tel.(061) 85-29-502
email: office@arsenal.info.poznan.pl

 
IV Biennale Fotografii
20 maja – 12 czerwca 2005

Czwarta edycja Biennale Fotografii realizuje się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich to pokaz nowej fotografii polskiej w wyborze dokonanym przez młodych kuratorów, którzy podejmując problemy istotne dla swojego pokolenia kierują uwagę na twórców młodych, może mniej znanych, ale interesujących. Na drugą część Biennale składa się szereg prezentacji indywidualnych współczesnych fotografików, których postawy twórcze są jest zdefiniowane i szeroko znane oraz przekrojowe wystawy zbiorowe.Organizatorzy:
Władze Miasta Poznania
Galeria Miejska „Arsenał”
Kulczyk Foundation
Stary Browar
Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Wielkopolski
 
Współpraca:

Muzeum Sztuki w Łodzi
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
Centrum Kultury Zamek/Galeria „pf”
Wydawnictwo KROPKA, Września
 
Sponsorzy:
Hörmann
Kompania Piwowarska
Kulczyk Foundation
 
Patronat medialny:
Kwartalnik FOTOGRAFIA
EXIT
Artinfo.pl
Rada Programowa 4 Biennale Fotografii:
Prof. Stefan Wojnecki
dr Marianna Michałowska
Wojciech Makowiecki
 
 
WYSTAWY:

Polowanie na przedmioty / nowa fotografia polska/
Kuratorzy wystawy po dokonaniu przeglądu licznych propozycji wybrali prace młodych fotografów nie podejmujących tematu rzeczy, obiektu, przedmiotu wprost, lecz takich, których fotografie nasuwają pytania: co postrzegamy jako rzecz, co może się nią stać, w jaki sposób akt fotografowania uprzedmiatawia podejmowany temat – nazywając, analizując, podporządkowując sobie sytuację, nadaje osobom i zdarzeniom wymierny charakter rzeczy. Tematem wielu realizacji jest próba odpowiedzi na pytanie „czym” staje się człowiek w określonych sytuacjach, modelach funkcjonowania w społeczeństwie, relacji do otoczenia i czasu, w którym się znalazł. Ważną kwestią dla kuratorów wystawy Polowanie na przedmioty było również pytanie o kondycję fotografii. Jaką dysponuje dziś siłą oddziaływania w świecie zatopionym w obrazowym chaosie, a samą fotografię coraz częściej uzupełnia się o inne środki wyrazu, dopełniające i poszerzające wypowiedź artystyczną.
 

Kuratorzy (pogrubienie) i prezentowaniu artyści:
 
Paweł Bownik 
Anna Imiela
Maja Kaszkur
Dominika Mróz
Radek Polak
Bartek Rogalewicz
Szymon Rogińskiego
Anna Schmidt
Edyta Wypierowska

 
Łukasz Gronowski - Miejskie strategie (fotografia w przestrzeni publicznej) 
Marek Glinkowski
Karolina Kowalska
Kobas Laksa
Minilabiści (Joanna Miklaszewska, Radek Spassówka, Marek Mielnicki) 

 
Jacek Kołodziejski
Andrzej Błachut
Tomasz Cichowski
Agnieszka Chojnacka
Michał Jakubowicz
Anna Łoskiewicz
Katarzyna Majak
Maksymilian Rigamonti
Tomasz Szrama
 Marek Noniewicz
Tomasz Dobiszewski
Kinga Eliasz
Paweł Kula
Viola Kuś 
Edyta WypierowskaWystawa Polowanie na przedmioty prezentowana jest w Galerii Miejskiej „Arsenał”, „Starym Browarze” – Galerii, Słodowni, Galerii Fizek, a także w przestrzeni miasta.
  


Wystawy towarzyszące:

10 wystaw towarzyszących 4 Biennale Fotografii to zarówno pokazy retrospektywne klasyków polskiej fotografii, prezentacje indywidualne wybitnych artystów współczesnych, jak i wystawy zbiorowe.

Jerzy Lewczyński / Archeologia fotografii. 
Prace z lat 1942 – 2004
Gest plastyczny w fotografii z kolekcji braci „Stary Browar” – Galeria i Słodownia
D. i K. Bieńkowskich/ Łódź
Andreas Müller-Pohle/ Berlin

Marian Kucharski/ Retrospektywa Galeria Miejska „Arsenał”
Punkty konstrukcyjne/ ZPAF Wielkopolska
Patrycja Orzechowska/ Nos Duo (Lunatypie) 

Bronisław Schlabs/ Prace z lat 1956/61 Galeria Piekary
Grzegorz Kowalski/ Figury fotograficzne Galeria EGO
Kwadrat Galeria 2 π R
Ja-Inni. Auto-portret fotografii Galeria Fotografii „pf”
 
 
Kuratorzy wystaw towarzyszących: 
Krzysztof Jurecki, Elżbieta Łubowicz, Joanna Hekmat-Madelska, Zdzisław Orłowski, Cezary Pieczyński, Józef Robakowski, Maria Taszycka, Ireneusz Zjeżdżałka

__________________
  
Wernisaże 4 Biennale Fotografii: 20.05.2005 
 
godz. 16.00 – Galeria 2ΠR, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. Generała T. Kutrzeby 10
17.00 – Galeria EGO, ul. Wrocławska 19
18.00 – Galeria Miejska „Arsenał”, Stary Rynek 3
19.00 – Galeria Fizek, ul. Wszystkich Świętych 4a
19.45 – Galeria Piekary, ul. Piekary 5 (I piętro)
20.30 – Stary Browar, ul. Półwiejska 42

Otwarcie wystawy Ja-Inni. Auto-portret fotografii:
Galeria Fotografii „pf” - 10.06.2005, Centrum Kultury Zamek, ul. Św. Marcin 80/82

Sympozjum:
Photography at the Crossroads 
Kurator: Marianna Michałowska
Udział biorą: Magdalena Garncarek (Polska), Wiesław Hudon (Polska), Enno Kaufhold (Berlin), Ewa Jędrzejowska (Polska), Sławomir Magala (Rotterdam), Jos de Mul (Rotterdam), Janina Struk (Wielka Brytania), Polona Tratnik (Słowenia), Ernest Ženko (Słowenia).
20.05.2005, godz. 10.00 – 15.00, Galeria Miejska “Arsenał”, 
21 V 2005, godz.10.00 –17.00, Stary Browar


_________________
 
  
Fragmenty tekstów czterech młodych kuratorów głównej wystawy 4 Biennale Fotografii – Polowanie na przedmioty:

Paweł Bownik:

Dziś każdy, nie tylko artysta, z łatwością potrafi się odnieść do tematu „polowanie na przedmioty” dosłownie. Można by powiedzieć, że w dobie technologizacji i wiążącemu się z tym powstawaniu coraz to nowych przedmiotów, ulepszaniu istniejących, czego celem jest ułatwienie, dawanie większego komfortu i rozrywki w życiu, każdy „poluje” na przedmioty codziennie. W tym kontekście temat tegorocznego Biennale Fotografii, którym jest właśnie Polowanie na przedmioty wydaje się być bardzo szeroki. Szukając ciekawych postaw i realizacji, które miałyby być częścią tej wystawy – przeglądu postawiłem sobie warunek: prace skupiające się głównie na obrazie fotograficznym. Czy to medium jako takie nadal potrafi mieć dużą siłę oddziaływania, w świecie, w którym rocznie powstają tryliony fotografii i gdy obraz fotograficzny coraz częściej uzupełnia się o inne środki wyrazu, dopełniające i poszerzające wypowiedź artystyczną. 

Łukasz Gronowski:
Obrazy fotograficzne dosłownie pokrywają miejskie przestrzenie. Choć fotografia jest z założenia nośnikiem komunikatów, przyczynia się raczej do dezinformacji i obrazowego chaosu miasta. Czytelność informacji zatraca się na wskutek wymieszania się obrazów dotykających różnych sfer życia ludzkiego. Miejskie strategie to wystawa młodych artystów, którzy swoją postawą starają się przewartościować na swój sposób funkcjonowanie obrazu jako wyrazu artystycznego a nie stricte informacyjnego czy reklamowego. Artyści pozbawiają się pewnej wyjątkowości i narażają swoje prace na zatopienie w obrazowym chaosie miasta - poprzez wyjście z galerii i prezentacje w przestrzeniach publicznych. Mamy tu jednak do czynienia z różnymi strategiami, gdzie twórcy raz serwują nam krzykliwą ingerencję w przestrzeń miasta, innym razem, bardzo dyskretnie przecinają betonową rutynę. Miejskie strategie to próba, to projekt, to pewien eksperyment a nie gotowe rozwiązanie na to jak sztuka powinna odnosić się do krajobrazu miasta.

Jacek Kołodziejski:

Jako kurator wystawy Polowanie na przedmioty odbywające się w ramach tegorocznej edycji Biennale Fotografii w Poznaniu postanowiłem nie stawiać na te same nazwiska, które pojawiają się na każdej większej wystawie fotografii, ale poszukać "młodej krwi", postaci, które mnie zaskoczą swoim pomysłem na fotografię, nie koniecznie zajmując się tylko fotografią. Po kilku miesiącach zamknąłem listę osób, które, z pełnym przekonaniem, chcę zaprezentować. Są to artyści, którzy korzystają z różnych mediów, w tym też z fotografii, łącząc je na wiele sposobów i wytwarzając nową jakość. Z tego powodu część 4 Biennale, którego jestem kuratorem, nabierze bardziej multimedialnego kształtu i na pewno będzie się różniło od innych wystaw pokazujących fotografię. Natomiast zastanawianie się czy to jeszcze jest fotografia czy nie, nie ma większego sensu. Zaprezentowani przeze mnie artyści to silne osobowości sztuki współczesnej, którzy do fotografii podchodzą z pełną świadomością tego medium.

Marek Noniewicz:
Jeśli rzeczywiście rozwój kultury jest stymulowany przez postęp w nauce i z nauki czerpiemy niejednokrotnie metafory do opisu epok. Gdzie mamy szukać metafory naszych czasów? Skala postępu roi się od kolejnych odcinków, tylko jednostki czasu pozostają niezmienne. By dostrzec wszystkie punkty, nie wystarczy już ogląd z doskoku przez najlepszy nawet mikroskop elektronowy. Przedmiot naszych obserwacji ulega ciągłym przeobrażeniom. Cywilizacja jest półpłynna jak media, które ją współtworzą. Chcąc ją śledzić na bieżąco włączamy się w strumień transmisji. Tyko w ten sposób zachowując dystans mogę sobie pozwolić na ogląd rzeczywistości. W strumieniu informacji pojawia się obraz fotograficzny, który mnie zatrzymuje. Dystans staje się zbyteczny, gdy obraz nie ponagla, nie nakłania, lecz zaprasza oferując inny świat czy może tylko chwilę refleksji. Taki jest sposób działania prac zaproszonych przeze mnie autorów. Istnieje jednak kilka innych wspólnych mianowników je łączących jak choćby fakt, że świat obrazowany z całą pewnością nie jest lustrzanym odbiciem rzeczywistości, czy jednak nadal chcemy wierzyć lustrom?   
Serdecznie zapraszamy!
Artinfo.pl jest patronem medialnym wystawy.


 
Powrót do wydarzeń
Powrót